اطلاعیه مهم مرکز رشد واحد خمین/ تبدیل وضعیت هسته های فناور به واحد فناور

اطلاعیه مهم مرکز رشد واحد خمین/ تبدیل وضعیت هسته های فناور به واحد فناور

۰۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۸ کد : ۱۱۷۹ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۶۰۷
اطلاعیه مهم مرکز رشد واحد خمین/ تبدیل وضعیت هسته های فناور به واحد فناور
اطلاعیه مهم مرکز رشد واحد خمین/ تبدیل وضعیت هسته های فناور به واحد فناور

اطلاعیه مهم مرکز رشد واحد خمین

باتوجه به مصوبات بیست وششمین جلسه شورای مرکزرشد ، بزودی بحث تبدیل وضعیت هسته های فناور به واحد فناور در دستور کار این شورا قرار خواهد گرفت. لذا  لازم است  هسته های فناور ، در اسرع وقت نسبت به شفاف سازی و تشریح عملکرد خود تا قبل از پایان وقت اداری روز دوشنبه 4 بهمن95 اقدام نمایند. بدیهی است درصورتیکه هسته های فناور ، فاقد شاخصه ها و معیارهای مندرج در شیوه نامه ها و آیین نامه های ابلاغی سازمان محترم مرکزی و همچنین سیاستهای واحد خمین باشند ، از تبدیل آنها به واحد فناور خودداری شده و ادامه همکاری با ایشان غیرممکن خواهد بود. ضمن درخصوص تسهیلات پرداخت شده ، برابر ضوابط تصمیمگیری خواهد شد.


( ۳ )

نظر شما :