بیست و ششمین جلسه شورای مرکزرشد واحد خمین

بیست و ششمین جلسه شورای مرکزرشد واحد خمین

۰۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۳ کد : ۱۱۸۰ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۵۹۳
بیست و ششمین جلسه شورای مرکزرشد واحد خمین
بیست و ششمین جلسه شورای مرکزرشد واحد خمین

بیست و ششمین جلسه شورای مرکزرشد واحد خمین

بیست و ششمین جلسه شورای مرکزرشد واحد خمین در روز چهارشنبه 29دیماه1395 از ساعت 10.3 لغایت14.3 برگزار گردید. در این جلسه 4 ساعته موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری های لازم اخذ گردید : 1 - سه طرح/ایده جدید در حوزه مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی ، تولید کاغذ و تصفیه و بازیافت شیمیایی آبهای آلوده توسط ارائه کنندگان تشریح و توسط شورای مرکزرشد مورد بررسی قرار گرفت. 2- درخصوص تقاضاهای ارائه شده از سوی برخی از هسته های فناور نیز بحث و تصمیم گیری گردید. 3- درخصوص برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با اهداف مرکزرشد نیز تصمیم گیری گردید. 4 - درخصوص تبدیل وضعیت هسته های فناور به واحدفناور نیز بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد ، صرفاً هسته های فناوری که به معیارها و شاخصه های لازم براساس ضوابط و سیاستهای واحد خمین دست پیدا کرده اند ، به واحد فناور تبدیل شوند.


( ۱ )

نظر شما :