اولین واحد فناور در مرکزرشد واحد خمین موفق به آغاز دوره رشد نهایی گردید

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۰ کد : ۱۷۸۱ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها اخبار تصویری
تعداد بازدید:۹۵

اولین هسته فناور مستقر در مرکز رشد واحد خمین بر اساس مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای این مرکز مجوز تبدیل به واحد فناور را دریافت نمود. این واحد فناور که با نام حقوقی شرکت ساتراس زیست فناور فعالیت می کند طرح تولید کیت های تشخیص انواع مایکوباکتریوم و نوکاردیا و بیماری سل مبتنی بر روش اسیدفاست سرد(کاینیون) را برای اولین بار در کشور در دستور کار دارد. این محصول ثبت اختراع شده و سهم واحد خمین نیز برابر مقررات در آن لحاظ شده است. در صورت اخذ مجوزهای مربوطه از وزارت بهداشت برای این محصول ، شورای اقتصاددانش بنیان و سرمایه گذاری استان مرکزی برای تجاریسازی و تولید انبوه آن بودجه حمایتی در نظر خواهد گرفت. این واحد فناور توسط دو تن از اساتید هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی خمین مدیریت شده و از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را در مرکزرشد واحد خمین آغاز نموده اند. قراردادهای مربوطه برای واگذاری بودجه دوره رشد نهایی به این واحد فناور منعقد شده است. محصول مذکور قابلیت دانش بنیان شدن را نیز دارا می باشد.


( ۱ )

نظر شما :