جذب بخش دوم از بودجه حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای مرکز رشد واحد خمین

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۹ کد : ۱۷۸۳ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۴

      با پیگیری های بعمل آمده و تصویب BP مربوطه ، بخش دوم از بودجه حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه و تجهیز مرکز رشد واحد خمین به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به حساب واحد خمین واریز گردید. براساس موافقت نامه 36394/11 مورخ 23/11/98 مبلغ 5000000000 ریال از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تجهیز و توسعه فعالیت های مرکز رشد واحد خمین تخصیص بافته بود که پس از جذب 20000000000 ریال آن در بخش اول در اسفند 98 ، اخیراً بخش دوم این بودجه نیز جذب گردید. این بودجه حمایتی براساس مصوبات سفر جناب آقای دکتر ستاری به زادگاه امام راحل(ره) در شهریور98 و نشست تخصصی با هسته های فناور مرکز رشد واحد خمین تخصیص یافته و مقرر است جهت تجهیز آزمایشگاه های تخصصی میکروبیولوژی ، انگل شناسی ، فیزیولوژی و سرولوژی دانشکده علوم پزشکی واحد خمین که درواقع مورد نیاز اغلب هسته های فناور مستقر در مرکزرشد دانشگاه نیز می باشند هزینه گردد. لازم به ذکر است بخش اول بودجه جذب شده جهت تجهیز آزمایشگاه های مذکور هزینه شده است و تعداد قابل توجهی از تجهیزات تخصصی و مورد نیاز این آزمایشگاه ها خریداری شده است. 99/05/26.


نظر شما :