معرفی ریاست

 مهندس قدیر سهرابی

 

 

 متولد 1357 ، شهرستان خمین

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام در سال 78 از دانشگاه زنجان .

 • فارغ التحصیل رشته کارشناسی  ارشد فیزیولوژی در سال 87 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه .

 • استخدام در دانشگاه آزاد خمین : 1383

 

سوابق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین :

 • رییس اداره امتحانات از سال 83 تا 87 .

 • مسئول اداره ثبت نام و برنامه ریزی آموزش توامان از سال 87 تا 89.

 • مدیر آموزش و برنامه ریزی آموزش از سال 89 تا 93.

 • مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه از سال 93 تا کنون

 • رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی خمین از سال 94 تا کنون

 

 

سایر سوابق و فعالیتها :

 • مشاور فرمانداری شهرستان خمین در بخش آموزش عالی و دانشگاهها (اردیبهشت 93 تا کنون).

 • نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین در کارگروه پژوهش و فن آوری استانداری مرکزی.

 • عضو شورای حفاظت از دشت شهرستان خمین با حکم فرماندار محترم شهرستان.

 • عضو ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان خمین به پیشنهاد امام جمعه محترم شهرستان.

 • عضو شورای واحد خمین در حال حاضر (1393).

 • دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی واحد خمین (1393).

 • دبیر کمیته ارتباط با صنعت واحد خمین.

 • عضو شورای آموزش دانشگاه بمدت 5 سال.

 • مدرس دانشگاه از سال87 تاکنون.

 • مسئول توسعه علمی کشاورزی و دامپروری در اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان خمین در سال82 .

 • انجام طرح اصلاح نژاد و بهبود تولید شیر توسط تکنیکهای AI در روستاهای شهرستان خمین (83 – 81).