دبیر شورا

دبیر شورای مرکز رشد

مهندس قدیر سهرابی

مدیرمرکز رشد ودفتر ارتباط با صنعت (دبیر شورای مرکز رشد) 

- سوابق و رزومه کاری :(الف) داخل دانشگاه

  - مدیر آموزش دانشگاه        5 سال

  - مسئول اداره امتحانات       4 سال

  - مسئول اداره ثبت نام و برنامه ریزی آموزش   2 سال

 - مدرس دانشگاه  از سال 87 تا کنون 

- رزومه کاری(ب) خارج دانشگاه

 - مشاور فرماندار شهرستان خمین

 -عضو ستاد اقتصاد مقاومتی

- عضو شورای محافظت از دشت خمین