تسهیلات قابل ارائه در مرکز

خدمات پشتیبانی  

( خدمات اسکان ، دسترسی به تلفن و دورنگار، مبلمان اولیه فضاها، کارپردازی و خدمات دبیرخانه‌ای،  امکان استفاده از اتاق‌های کنفرانس،  تجهیزات سمعی و بصری و دستگاه‌های فتوکپی و تکثیر )

¬خدمات اطلاع‌رسانی

(دسترسی به اینترنت، دسترسی به کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

¬خدمات مشاوره‌ای و آموزشی

(مشاوره‌های مدیریتی، مالی و بازرگانی، خدمات حسابداری و حقوقی، برگزاری  سمینار و یا کارگاههای آموزشی مورد نیاز برای شرکتهای تازه تاسیس)

¬خدمات پشتیبانی فنی

(ارائة خدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی)

¬ خدمات مالی و اعتباری

 (امکان استفاده از اعتبارات  خدماتی و  تحقیقاتی، کمک به دسترسی به منابع مالی و جذب  سرمایه‌گذاران، تسهیل در  جذب طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی)