اطلاعات تماس

شماره تماس ریاست

      08646337801-4   داخلی 1122

ایمیل ریاست

    iausohrabi1978@gmail.com    

اینستاگرام مرکز رشد

   @khomeinroshd    

ایمیل مرکز رشد

 khomeinroshd@gmail.com   

 

«««««««««««««««««

اطلاعات تماس با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس: انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک سوم، طبقه ششم

تلفن دفتر معاونت: 2-47353601   فاکس: 44861769

تلفن مرکز گسترش علم و علم سنجی: 47353401

تلفن مرکز امور پژوهشی: 47353417

تلفن مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت: 47353501

دفتر توسعه شبکه آزمایشگاهی: 47353521

آدرس سایت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی :

http://www.iau.ir                             

 

آدرس معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.rvp.iau.ir